Bảng biểu phí

LoveUrl là trang kiếm tiền từ rút gọn link sẽ giúp bạn gia tăng thu nhập của mình một cách hiệu quả nhất từ việc chia sẻ rút gọn URL từ LoveUrl.Net, Chúng tôi sẽ trả tiền cho mỗi truy cập hợp lệ như sau:

Chúng tôi đã và đang xây dựng một hệ thống kiếm tiền từ rút gọn link hàng đầu tại Việt Nam và Thế Giới

Package Description / Country Earnings per 1000 Views
Desktop Mobile / Tablet
Netherlands $12.00 $13.00
Australia $10.00 $10.00
United Kingdom $9.00 $9.00
New Zealand $8.00 $8.00
United States $7.00 $8.00
Ireland $7.00 $7.00
Norway $6.50 $6.70
Canada $6.00 $6.50
Denmark $6.00 $6.00
Belgium $6.00 $6.00
Saudi Arabia $6.00 $6.00
Singapore $6.00 $6.00
France $6.00 $6.00
Germany $6.00 $6.00
Sweden $5.50 $5.50
Spain $5.00 $5.00
Switzerland $5.00 $5.00
Poland $5.00 $5.00
Greenland $5.00 $5.00
Nigeria $4.00 $4.20
Portugal $4.00 $4.20
Austria $4.00 $4.00
Japan $4.00 $4.00
Brazil $4.00 $4.00
Italy $4.00 $4.00
Mexico $4.00 $4.00
South Africa $4.00 $4.00
Egypt $4.00 $4.00
Morocco $4.00 $4.00
Thailand $4.00 $4.00
Turkey $4.00 $4.00
Kuwait $4.00 $4.00
Vietnam $3.70 $3.70
Philippines $3.50 $3.60
Pakistan $3.50 $3.60
Indonesia $3.50 $3.50
Bangladesh $3.50 $3.50
India $3.50 $3.50
Hong Kong $3.50 $3.50
Malaysia $3.00 $3.20
Iraq $3.00 $3.00
Algeria $3.00 $3.00
Worldwide Deal(All Countries) $2.50 $2.70